VyhľadávanieVyhľadávanie
Správy

Bezpečnostné opatrenia pri preprave popruhov

2022-04-11

Okrem hromadnej prepravy bude zdvíhací pás zahŕňať aj fenomén balenia paliet a prepravy. Výrobca zdvíhacieho pásu uviedol, že pri použití palety na umiestnenie plochého polyesterového zdvíhacieho pásu platí, že čím viac, tým lepšie, tým lepšie, samozrejme nejde o zaťaženie palety. Sila nie je dostatočná alebo prepravné vozidlo nie je vhodné, ale pretože pri príliš veľkom umiestnení popruhov zo syntetických vlákien dôjde k javu zrútenia prepravy alebo deformácie kartónu. To nielenže zvýši náklady na prepravu zdvíhacieho popruhu, ale spôsobí to aj niektoré syntetické vlákna. Vláknitý plochý popruh bol počas prepravy poškodený.

Preto by ste pri preprave farebných popruhov mali počúvať návrhy výrobcov, aby ste predišli stratám a nehodám v dôsledku nedostatku informácií.